Nieuws

Nieuws, mededelingen of andere nuttige informatie kunt u vinden via onderstaande knop.

Nieuwsberichten

Contactgegevens

Postlaan 2
2101 VH Heemstede
Tel: 023 528 53 85
Fax: 023 528 71 81

Buiten kantooruren

Bij spoed:
Dokterpost 023 224 25 26
Boerhavelaan 22
2035 RC Haarlem

Spreekuren

Spreekuren vinden alleen plaats op afspraak.

Bel naar 023 528 53 85
 

De praktijk is open voor nieuwe patienten uit Heemstede.

Belangrijke berichten

De laatste tijd zien wij steeds vaker dat mensen niet op hun afspraak verschijnen. Hierdoor gaan plekken verloren voor mensen die onze zorg op dat moment wel nodig hebben. Mocht deze trend zich voortzetten zullen wij u voor het consult waarbij u niet kwam opdagen een rekening moeten sturen.

Wachttijden Ziekenhuizen

Wij ontvangen veel telefoontjes van jullie over de lange wachttijden in het ziekenhuis met de vraag of wij als huisarts even willen bellen, wij hebben hier alleen helaas geen invloed[…]

Read more
24 oktober 2023 0

Contact & Openingstijden

Wij zijn telefonisch bereikbaar op 023 528 53 85 tussen 8:00-10:30, 11:00-12:30 en 14:00-17:00 of via email.

Read more
12 november 2021 0

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

[update mei 2018] Om goede medische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst[…]

Read more
11 januari 2020 0

De medewerkers van de praktijk

Ons team bestaat uit de volgende medewerkers – die elkaar waar mogelijk vervangen als het nodig is.

Myrthe van Burink

Huisarts

Giny Schuit

Huisarts

Tony Chiang

Huisarts

Sigur Numans

Huisarts

Edna Schrijver

Praktijkmanager

Miranda Prang-van der Vooren

Praktijkondersteuner

Elisabeth Langeler

Praktijkondersteuner Jeugd

Aida Hartoniyan

Praktijkondersteuner GGZ

Kamini Sardjoe Mistre

Doktersassistente

Annemarie Thoolen

Doktersassistente

Volwassen en rechten van kinderen

Privacy reglement
medische gegevens   van uw dossier

Vanwege de privacy van patienten kunnen wij zonder schriftelijke toestemming geen informatie met derden delen. Dit geldt ook voor minderjarige patienten.

Voor kinderen tot 12 jaar geldt dat beide ouders hierover zeggenschap, tussen 12 en 16 jaar gaat dit in overleg tussen kind en ouders, en boven de 16 jaar is toestemming van de patient zelf nodig.

Herhaal recepten

Herhaalrecepten kunnen via email, via de receptenlijn (023 528 53 85 – keuze 2), via fax (023 528 71 81) en uw kunt lege medicijndoosjes achterlaten bij de balie of in de brievenbus.

Vergeet niet uw naam, geboortedatum en de precieze medicatie (sterkte) te vermelden.

 learn more

Klachten over de praktijk

Heeft u een klacht over uw huisarts of een praktijkmedewerker, bespreek dit dan eerst met hem of haar. Een klacht kan te maken hebben met uw behandeling, omgang of met bijvoorbeeld telefonische bereikbaarheid.

Als uw huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan zij of zij uw klacht ook niet proberen op te lossen. U kunt dit persoonlijk melden, telefonisch of per e-mail, of via het klachtenformulier van de huisarts.

 learn more

Klachtenregeling, AVG & de praktijk

Een goed contact met uw huisarts is erg belangrijk. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over hun huisarts. Het kan echter zijn dat u niet tevreden bent over uw huisarts of een andere medewerker van de praktijk.

De huisarts kan goede redenen hebben voor zijn of haar beslissing, maar het is ook mogelijk dat hij of zij een fout maakt of niet zorgvuldig was.

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als de mensen een klacht hebben voer de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg  (Wkkgz). Vanwege deze wet zijn wij aangesloten bij Stichting DOKh.

Om goede medische zorg te kunnen verlenen leggen wij bepaalde gegeven vast. Hier kunt u lezen wat wij hieraan doen, wat uw rechten zijn en wat te doen bij klachten over praktijk of medewerkers.

 learn more

Onafhankelijke stichting

Komt u er samen niet uit, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris van DOKh. Deze klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen te bemiddelen.  Deze functionaris is onafhankelijk, kiest geen partij en zal geen oordeel vellen. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt is vertrouwelijk.


Stichting DOKh is bereikbaar via:
Robijnstraat 6
1812 RB Alkmaar
tel: 072 520 83 25
Klachtenengeschillen@dokh.nl

 learn more

Waarneming

Door omstandigheden kan de praktijk soms gesloten zijn en zullen onze collega’s zorg dragen voor de medische zorg. Uiteraard zullen we dit, waar mogelijk, op tijd aan kondigen.

ZOED Heemstede
Frieslandlaan 34-37
2101 TZ Heemstede

Dhr D. Blanckenberg
Mw. A. Krijt Dhr. J. Wouters
023 528 47 15


Mw N. Troost
Mw L. Crielaard
Dhr G Padt

023 528 04 44

Praktijk Kniest
Burg. van Lennepweg 39c
2101 RE Heemstede

Dhr L. Kniest
023 528 23 03

Praktijk Beunder
Burg. van Lennepweg 39B
2101 RE Heemstede

Dhr T. Beunder
023 528 03 80